دل تنگ

- چرا یهو انقدر دلتنگ شدم!

- من نمی دونم چرا تا من چادرم رو در میارم ...این آقای زر... همین جوری میاد توی اتاق...یه بار نشد من چادر سرم باشه و بیاد!...هر وقت منتظرم بیاد ازش خبری نیست به محض اینکه چادرم رو در میارم میاد توی اتاق!

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 14 بازدید