روز شمار!

- 53 روز دیگه مونده.

- باید به خودم قول بدم دیگه این تجربه رو تکرار نکنم و ازش درس بگیرم.

- یکم استرس دارم.

- چند دقیقه دیگه افطاره!

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 15 بازدید