مستخدم!

- از این متنه خوشم اومد:

مـــــــــــــــــرد بایــــــــــــد...
وقتی مخاطبـــش عصبانیــه, ناراحتــه, میخواد داد بـــزنه
وایسه روبروش بگه :
تو چشام نیگـــــــا کن , بهت میگم تو چشــــــام نیگا کن!!
حالا داد بزن , بگو از چــــــی ناراحتی؟!!
بعد مخاطب داد بزنه , گله کنه, فریـــــــاد بکشه , گریــــــــه کنه حتی با مشتای زنونه ش بکوبه تو سینـــــــــــه مرد
ولی آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه...
همونجا باید بغلــــــش کنه
نذاره تنها باشه!
حرف نـــــــــزنه ها , توضیح نـــــــــــده ها
کل کل نکنه ها , توجیــــه نکنه ها
فقط نـــــــــــذاره احســـــــاس کنه تنهاست!!
مرد باید گاهی وقتا مردونگیشـــــــــو با سکـــــــوت ثابت کنه!!با بغلــــــــ کردنش...

- امروز از سر کار اومدم....مانتو و پالتوم رو در آوردم.....مامانم میگه هر کی ندونه فکر میکنه به جای مهندس مستخدمی؟؟!!....میگم چرا؟؟؟...میگه آخه همیشه پشت شلوارات خاکیه....میگم خب خسته میشم توی مترو....مسیر رو روی زمین میشینم....مانتوم رو میدم بالا که کثیف نشه برای همین شلوارم خاکی میشه!....اینم از مامانه من!

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 11 بازدید