مرخصی

- امروز نرفتم سر کار...صبح به همکارم sms دادم که نمی تونم بیام.....کامل استراحت کردم....الان دیگه خسته نیستم....سرماخوردگیم هم بهتره....مامان اجازه نداد حمام برم...برای همین مامانم زیر شیر آب موهام رو شست...خودمم همه لباسامو عوض کردم... لباسام بوی مریضی میداد...دلم میخواد برم بهارستان یه کفش خوشگل بخرم....یه سرم به دختر خالم بزنم...اما مامان میگه امروز که خونه موندی کامل استراحت کن.

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 18 بازدید