عذاب

مجبور بودم سه روز تمام ....بر حسب شرایطی که ایجاد شد..برای یه سری دوره ها کلاس برم...همش مجبور بودم حالت تهوع ام رو قورت بدم...خیلی سخت بود...الان که تموم شده...حس مریضی رو دارم که انگار پس از یک ماه.....از بستر بیماری بلند شده....امان از دست اجبارهای زندگی!

/ 0 نظر / 2 بازدید