یه جای خوشگل!

- دلم یه جای خوشگل میخواد...به مریم میگم بیا بریم جمعه کوه....میگه نه بریم یه جای نزدیک نهار بخوریم...!....بعدا زنگ زده بیا با مهدی بریم یه جا هست تنگه نمی دونم چی....اون میبرتمون ....گفتم نه...یعنی چی من وسط دو تادوست پاشم برم بیرون...البته الان نامزد هستند ....ولی خب این جوری هم من معذبم هم اونا...شایدم فردا با هم بریم کمی دور دور بعدم نهار بریم بیرون....اما من حوصله ندارم...بهش میگم بزاره هفته دیگه بعد از کار بریم.

- چهارشنبه رو مرخصی گرفتم...5شنبه این هفته هم تایم کاریم نبود....خیلی این چند وقته آدم دیدم دلم کمی آرامش میخواد....البته دیروزم به خاطر خالم که از مسکو تومده و فردا هم میره

/ 0 نظر / 18 بازدید