چی میشد اگه؟؟؟

- چی میشد اگه...چی میشد اگه؟....داشتم به چی میشد اگه ها فکر میکردم....یاد چلسو افتادم...اون میگه باید همه این چی میشد اگه ها رو فراموش کرد اگه میخوای زندگی کنی.

- کاشکی میشد همه نیازها رو از بین برد..نیاز به خوردن..نیاز به خوابیدن.

- دلم میخواد بتونم همه احساسام رو توی خودم بکشم....چرا انقدر قوی نیستم که بتونم؟

- امروز به این فکر میکردم که کاشکی جایی بود که برای چند وقت میرفتم اونجا زندگی میکردم....به ذهنم رسید برم خونه مامان بزرگم چند شب بمونم...بعدم گفتم برای همیشه برم...اما دقیق که فکر کردم...دیدم اونجا هم نمیشه...کاشکی میشد 24 ساعته توی کتابخونه بمونم...کتابخونه رو دوست دارم.

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 19 بازدید