سوتی بزرگ

یه سوتی بزرگ جلوی استاد دادم....سون سگمنت رو من همیشه برای تست، چون با میکرو به کار میبردم، VCC و GND رو  از پایه های میکرو میگرفتم...برای همین این بار که قرار بود فقط با منبع تغذیه تست کنم.....به جای ولتاژ منفی، به پایه های سون سگمنت، گراند وصل می کردم....بعد فکر می کردم سون سگمنت مشکل داره..اونو عوض کردم...نشد....پس میز آزمایشگاه ایراد داشت....رفتم میز رو عوض کردم...بازم نشد....آخر سر غرغر کنان به استاد گفتم...استاد! این سون سگمنت روشن نمیشه...استاد اومد...همه چیو چک کرد...اونم جواب نگرفت...یهو سرشو آورد بالا...دید...بله....من به جای منفی به گراند وصل کردم.....کلی ضایع شدم....یه عالمه هم خجالت کشیدم....

/ 1 نظر / 2 بازدید
ALONE

این سگ...من...ت گراندو منفی و اینا چیه؟؟؟؟!!!!![ابرو]