جوجه تیغی!

- دلم میخواد برای چند روز...تاکید می کنم فقط چند روز یه بچه جوجه تیغی یا یه بچه اردک داشته باشم.

- میخوام برم موهامو کوتاهِ کوتاه کنم....وقتی نمی تونم یکی از خواسته هامو داشته باشم پس بهتره کوتاه بشه!...الانم زیادی بلند شده...همیشه دوست داشتم برم روی یه تپه بلند...که پر از علف های بلند.....یه سمت تپه هم رو به پرتگاه باشه...باد رو لای موهام حس کنم....موهام با باد رها بشه...حس قشنگیه...حیف که نمی تونم تجربه کنم!

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 16 بازدید