سوری

- بعضی وقتا...توی ذهنم نقشه می کشم تا همه کارامو انجام بدم...بعدم یه ازدواج سوری کنم و برم آمریکا...بعدم جدا بشم......خیلی ریسک داره....باید یه آدم مطمئن پیدا کنم.....نمی دونم شایدم مغزم داره چرت میگه....فقط می دونم به کسی نیاز ندارم....فقط میخوام از اینجا برم.....دارم خفه میشم!

- اگه بشه...اونوقت تمام وقتم پر میشه...فکرم کمتر میشه....دیگه نیازی به بودن هیچ کس نیست.

- میخوام بعد از کارمم یه کار پاره وقت پیدا کنم...مثلا از این شغلای مزخرفت...مثل منشی یه مطب خانم دکتر بشم....یا برم فروشندگی....نمی دونم!

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 14 بازدید