شاد

1شنبه 29 آبان 1390:

 

1 کوه

1 آسمان

1 غروب

شاید اگر گرافیک میخوندم ...خیلی شادتر از الان بودم!

باز هم شاید...!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید