90/9/9

یعنی توی این تاریخ من کجام؟ چی کاره ام؟ اصلا زنده ام؟ و هزارن سوال دیگه....

/ 0 نظر / 3 بازدید