یلدای 90

با اینکه به خاطر اینکه نی نی دیروز حالش بد...امروزم پیش ما موند...اما دوست داشتم اینجا بودن...من عاشق خانوادم هستم...همیشه دوست دارم همه دور هم باشیم....پارسال که فقط من و مامان و بابا بودیم ...یه جوری بود...اما امسال که خواهرم اینا با نی نی بودن...خیلی کیف داد.

/ 1 نظر / 2 بازدید