سیگار

بمیرید با این سیگارتون!

(لااقل اگه میخوای بکشی...راه نیفت توی خیابون...دود اون لعنتیتو به خورد مردم بدی....یه گوشه بایست...اون کوفتیو بکش...بعد راه برو!)

/ 3 نظر / 2 بازدید
شهر عکس 2012

چرا لگد میزنی خب.بگو دوستان عزیزی که اهل دخانیات هستن لطفا مراعات ورزش کار هارو بکنن.