من و هوو 4 (فکر کنم)

هووم زنگ زده....میگه:" می خوای؟"( به جای می خوام...میگه میخوای.....کلا فعلاش رو اینجوری میگه)...میگم چی میخوای...میگه:" قاقا"....آخه بچه جون من از کجام این موقع شب قاقا بیارم برات...بهش گفتم فردا بیا خونه مامان بزرگ....برات قاقا میخرم...باشه...بهم گفت:" باشه"....بعدم برام یه بوس فرستاد....دیگه پای تلفن ول کن نبود...یه سره خالشو میخواست.

/ 0 نظر / 5 بازدید