خون

رفتم دو لیتر خون دادم....به خواهرم گفتم خودمو کمی لوس کنم...گفت:" بدن 4 لیتر خون داره...چه جوری تو 2 لیتر خون دادی؟!"....جای اینکه تحویلم بگیره....دستمم رو کرد....برادرم زنگ زد..گفتم بزار خودمو برای این لوس کنم...بهش گفتم:" رفتم 2 لیتر خون دادم!"....بهم گفت بدن 1.5 لیتر بیشتر خون نداره!....اینم ضایعم کرد....حالا بدن 4 لیتر خون داره یا 1.5 لیتر؟؟؟

/ 6 نظر / 2 بازدید