چی کار؟

ساعت 22:59 دقیقه هست...حوصلم اندازه چند تا کامیون سر رفته!....وقتی نه حوصله درس داری....نه پروژه...نه کار....بیرونم که این موقع نمی تونم برم!....سایت خاصیم بلد نیستم...حالم از هر چی علم هست بهم میخوره...کلی کار عقب افتاده دارم....یه خلوار استرس...تو دلمم که کلی آشوبه....تو مغزم کلی فکره...و خیلی چیزای دیگه...باید چی کار کنم؟

/ 0 نظر / 2 بازدید