بخشش

دیشب همه آدمهایی که خواسته یا ناخواسته بهم بدی کردن رو بخشیدم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
دایی جواد

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست] بسیار کاره خوبی گردی... بخشش اینقدر شیرین هستش که لذت و شیرین اون رو تا مدت ها میچشی و خوشنود خواهی بود... خیلی قشنگ بود حرکتتون... [گل][گل][گل][گل]