کاشکی

امروز دارم به تمام کاشکی های زندگیم فکر می کنم که من به تنهایی با تلاشم برای رسیدن بهشون شرط کافی نبودم....فقط شرط لازم بودم...لازم ها رو داشتم...اما کافی ها رو نه!

/ 0 نظر / 2 بازدید