بازم مزاحم!

- امروز که از دانشگاه داشتم بر میگشتم....از مترو که اومدم بیرون و عرض اتوبان رو پایین میرفتم تا به خونمون برسم....یه ژسره بیکار افتاده بود پشت سرم و یک سره سوت میزد...وز وز میکرد...پیس پیس میکرد...منم محل نزاشتم...از یه طرفم گوشیمو توی دستم گرفته بودم که اگه ادامه دار بود به مامانم بگم بیاد دنبالم....خدا رو شکر از رو رفت و رفت پی کار خودش.

- یه کم خواب نیاز دارم.

- به خاطر این دو سه روزه که نتونسته بودم هیچی غذا بخورم...فکر کنم سرما دارم میخورم...یه بیماری هم روی وضع الانم اضافه شد.

- مامانم نهار سبزی پلو با مرغ گذاشته....سبزی پلو خوبه...مرغشو دوست ندارم.

- فعلا همین!

/ 3 نظر / 18 بازدید
محمد

سلام خب لابد یا خیلی خوشگلی یا لباس های خاصی می پوشی که پسرا می افتن دنبالت ! بعدش سبزی پلو با ماهی خوردیم ولی با مرغ دیگه نشنیده بودم ... بهرحال موفق باشی

MAD TAVAK

این چه حرفیه می زنید دور از جون احمق چیه ؟ شما فقط بنطر می رسه که خودتون رو تو درس و مطالعه و تحقیق غرق کردین ولی زندگی جنبه های دیگه ای هم داره از جمله تفریح ورزش سفر و معاشرت با دیگران و صدالبته داشتن همسر و خانواده ای مناسب ...یک بعدی بودن همیشه نگران کننده است