- همه چی آروم و یکنواخته!

- از سه تا مشکل ( خواسته، آرزو...نمی دونم اسمش چیه) رنج میبرم!

- دارم تصمیمای مهم میگیرم.

- جدی شدنم زیاد خوب نیست!

- از این بعد شاید برای نوشته هام کد بزارم.

- دیروز خیلی حالم بد بود...انقدر بد که مجبور شدم کلاسم رو به جای 19:30..ساعت 17:30 تعطیل کنم....سر کلاس صبح هم نیم ساعت زودتر تعطیل کردم.....انقدر رنگ پریده بود که دانشجوهام ترسیده بودند...عادی بود برای خودم...هر ماه این ماجراها پیش میاد...بعضی وقتا بیشتر....بعضی وقتا کمتر...بگذریم.

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 16 بازدید