مو!

- چرا همه تا من روسریم رو در میارم بهم اینجوری نگاه می کنند؟...خب موهامو کوتاه کردم دیگه....به این خوشگلی شده!...خواهرم امروز اومد خونمون....تا موهامو دید....چشماش چهار تا شد.....بعد فکر کرد فقط جلو های موهام کوتاه شده و پشتش بلنده!...بهم گفت برگرد....وقتی برگشتم و دید همه موهامو زدم.... تو شک موند...حالا خوبه کچل نکردم!....برادرم موهامو دید...میگه موهات کوش؟؟؟....منم خندیدم و گفتم زدم!....بابام خوابیده بود....وقتی رفتم بیدارش کنم....اول چشماش باز نبود....بعد که چشماش رو باز کرد...مثل برق گرفته ها از خواب پرید!....کلی کیف کردم!...امروزم خاله هام گیر داده بودند که چرا کوتاه کردم!...خواهرمم تا الان بهم گیر داده بود که انگیزم چی بوده انقدر کوتاه کردم...منم بهش فقط لبخند زدم...نمی تونستم بگم بی انگیزه بودم.....انگیزه داشتم...تغییر...باید تغییر کنم...همه جوره....این اولیش هست!

- الان دیگه چیزی یادم نمیاد.

- فعلا همین!

/ 2 نظر / 15 بازدید
حامد

به نظر من مرد باید مرد باشه زن هم باید زن باشه.یعنی همون طور که پسر نباید رژلب و زیر ابرو و... انجام بده.زن هم نباید زنونگی بودنش را از دست بده

الیکا

سلام دوستم... به نظرم ادم باید اونقدر قوی باشه که وقتی میخاد تغییر کنه برای گول زدن خودش موهاشو نابود نکنه... بلکه واااقعن تغییر کنه... موی کوتاه همرو بی ریخت میکنه