ژله گل

امروز ژله گل درست کردم...بردم به بابا نشون دادم....گفت:" پس گلش کو؟؟؟!!!".

/ 1 نظر / 2 بازدید
دایی جواد

سلام .. خوب یه گل هم براش درست میکری [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][زبان]