این هفته!

- 11 آذر وقت ضبط دارم...برنامه "ثروت آفرینان"....ازم خواستند به عنوان مخترع شرکت کنم....بعدا از شبکه تهران پخش میشه.

- امروز هوا خیلی ماهه اما نمی تونم بیرون برم....اصلا نمی تونم یه ذره هم راه برم وگرنه میرفتم یه جای خیلی خیلی قشنگ...انقدر راه برم تا از نا برم...باید فکر کنم....فکر!...به همه چی...به اینکه میخوام چی کار کنم!

- این هفته خیلی درد کشیدم...هم روحی هم جسمی...اما درد روحیم اونقدر زیادتر بود که دلم میخواست یه درد جسمی زیاد داشته باشم و کامل له بشم....خسته خسته خسته هستم...میخوام همه چی رو رها کنم و برم....میخوام از تهران و ایران برای همیشه برم...نمی دونم چی کار کنم بابام رضایت بده که برم...من نمی خوام اینجا بمونم....اینجا به جز درد چیزی برام نداشته!

- دوباره یه هفته است که نزدیک 29ام شده و دردای من شروع شد...یه هفته است الکی توی خونه افتادم!

- فردا صبح باید برم دانشگاه...عصرم برای بابابزرگم سال گرفتند.

- غر زدنام تموم شد.

- فعلا همین!

/ 1 نظر / 15 بازدید
محمد

یه توصیه بهت دارم دیدت رو نسبت به زندگی عوض کن خیلی اسیر ذهن هستی فکر می کنی اگه رفتی خارج مشکلاتت حل میشه ؟؟! ابداً بهتر از زیبایی های زندگی و نعمت هایی که داری و کم هم نیست لذت ببری ... همین غر زدن هم ممنوع !