به خودم میگم ...

- بعضی وقتا به خودم میگم به درک!...خب چی کار کنم؟

- می دونم بی نهایت احمقم!

- متنفرم!

- حالم داره بهم میخوره.

- خسته ام.

- فعلا همین!

/ 1 نظر / 24 بازدید
ویولون

bahar.aftab bahar.aftab دوشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۳ دلم گرم است به بودنش می دانی به چه !؟ دلم گرم است؛به خـــدا به بودنش به نگــاهش به همراهی اش به اطمینان ِ ناب و خالصش حتی به سکوتش !! دلم گرمه که وقتایی که پرِ از دل نگرونیم حواسش بهم هست ؛ هوامو داره دلم گرمه اگه هیچی هم نیست اون هست که اگه غصه ای هست _ یادش هست که اگه اشکی هست _ نگاهش ، دستای مهربونش هست هـست و بــــــاز هم هست