کاشکی پسر بودم!

چند وقته موضوع شبکه های هوشمند در شبکه های توزیع برق ذهن منو به خودش مشغول کرده....برای همین پیگیر همین موضوع بودم در شبکه توزیع خودمون بودم....رفتم از از مسئولای یکی از سازمان ها راجع به پیمانکاری که کارای برقی اونجا رو انجام میده سوال کردم.....اونم کلی ترسید و مجوز از من خواست.....من تو دلم خندم گرفته بود...آخه جواب دادن به اینکه پیمانکار برق اینجا چه شرکتی هست که این همه ترس نداره....بالاخره جواب داد...اومدم خونه وقتی موضوع رو به مامان و بابا گفتم...هر دو منو دعوا کردن!...بابام گفت شانس آوردی به حراست نکشوندنت یا تحویل پلیس ندادنت.....نباید این سوالای کلیدی و حساس رو از کسی بپرسی....میگیرنت ...میبرنت....تا 2 روز ...تا ما بیایم پیدات کنیم همه چی تموم شده....واقعا اعصابم خورد شده.....آخه یعنی برای یه کنجکاوی یا پیدا کردن موضوع برای مقاله باید  این همه دعوا بشنوم؟؟؟....اصلا طوریم هم بشه...مهم اینه سر یه کار درست تلف شدم....واقعا تو ذوقم خورد....همه ی خستگی بهم موند...بابا هم گفت دیگه تا معرفی نامه از دانشگاه نگرفتی از این کارا نکن!!!....یعنی بهم اولتیماتوم داد.


/ 0 نظر / 3 بازدید