باد!

- عاشق اینم که دستای نوازشگر باد رو روی موهام حس کنم...امشب باد شدیدی میاد...میرم توی حیاط خونه....موهای بلندمو تو دستای باد رها می کنم.

- منم احساس دارم..بیشتر از آدمایی که اظهار می کنند که احساس دارند.

- فعلا همین!

/ 0 نظر / 14 بازدید