پارسال هر کسی ازم میپرسید خواهرزادت چیا میتونه بگه ....میگفتم به جز خاله هیچی نمیتونه بگه!(حالا الکیا)....الان که 1 سال میگذره و خواهرزادم همه کلمات رو میتونه بگه.... خاله نمیگه!