صدای اخبار از اتاق بقلی میاد

توی یه حادثه آتش‌سوزی توی یه کشور

بیست و پنج تا کشته و یکصد تا زخمی

فقط میشنویم

خیلی راحت از کنارش میگذریم

به نظر میاد خیلی دوره

برای ما که اتفاق نیفتاده

پس چرا نارحت باشم؟؟؟

بابا آدم مرده

آدم!

الان چند تا خانواده داغدار شدن؟ الان چند تا بچه بی پدر یا مادر شدن؟

حالا ما چه راحت میگذریم

چه راحت!