توی گوشم آب رفته...حسابی کلافم کرده...الان 4 ساعت گذشته ولی هنوز خوب نشده....از اینه استخر خیلی بدم میاد...نمیدونم چرا توی گوش من همش میره.