من واقعا رشتم رو دوست دارم...تازه تو ایران هر چی قبول بشی باید بری...خیلی نمیشه بر حسب علاقه درس خوند...حالا که من ....تو رشته ای که دوست دارم قبول شدم و لیسانس گرفتم باید کلی مورد سرزنش واقع بشم....تازه ارشد هم میخوام همین رشته رو ادامه بدم....اون موقع هم حتما باز یه فاجعه دیگه در راه خواهد بود....خدا میدونه...خب من علاقم اینه!