واقعا دیگه کم آوردم...اگه چهارشنبه هم باز ماه رمضان بود و عید نشده بود....من دیگه نمی‌تونستم بگیرم.