تو این تابستون تا حالا دو تا مانتو دوختم تشویق... اما نمی دونم چرا هر کاری می کنم لینکشو برای قبول قرار نمیده؟؟؟کلافهنگران

هر موقع درست شد میزارم. ناراحت