چرا کسی که ادعاش میشه انتهای کامپوتره....عکس trackball میزاره..بعد سر تیتر مینویسه....عکس موس های عجیب غریب؟؟؟...با یه سرچ ساده توی گوگل میشه دید.