ای بابا...یعنی توی اینترنت به این بزرگی یه پرپوزال پیدا نمیشه که من بفهمم....بیان مسئله یعنی چی؟...سوالات چیه؟...فرضیات چیه؟....و کلی سوالای دیگه؟؟؟