از قرص ویتامین B1 با کپسول ففول خیلی بدم میاد..مخصوصا هم B1.