این هفته سرم خیلی شلوغ بود....در عرض کمتر از 2.5 روز باید 19-10^2 صفحه کتاب رو برای امتحان 3شنبه میخوندم....حالا بماند که توی این دو روز هم چه اتفاقاتی افتاد...خلاصه دیوونه شدم به معنای واقعی.....چهارشنبه هم که باید صبح میرفتم دانشگاه....بعد از ظهر هم میرفتم سر کار...امروزم که اولین جلسه کلاس زبانم بود....بعدشم که اومدم خونه....رفتیم خونه خواهرم....فردا هم که مامان بزرگم از کربلا میاد....کلا تعطیل شدم!