به زور میاد طبقه بالا....پازلای منو بر میداره....میگه بریزید روی سرم....میریزیم روی سرش...میگه:"لی لی لی لی ....لی لی لی لی...."....عجبا!

اینم لینک فیلمش:

http://up.iranblog.com/images/y7i3ag82o2i821k9p3.3gp