فکر کنم یه سوءتفاهم ایجاد شده....من رفتم آزمایش خون دادم...برای چک آپ کم خونیم...نه اینکه خون بدم....معمولا اکثر خانوما کم خونی دارند و ازشون خون برای کمک گرفته نمیشه.

دستم اندازه 5 سانتی متر کبود شده...تازه یه عالمه هم درد میکنه....نمی تونم حتی تکونش بدم...خانومه خیلی خوب زدا...اصلا دردی اون موقع حس نکردم....اما الان دارم دیوونه میشم.