دیروز مانتو خریدم ....با این همه درس نخونده و نزدیکی امتحانا مجبورم به جای اینکه خودم مانتو بدوزم....از بیرون بخرم...در کل مانتو خوشگلیه....رنگش بین آبی و سرمه ای هست...یه رنگ خاص که کمتر ازش مانتو پیدا میشه.

مبارکم باشه!

حوصله درس خوندن ندارم...کل اتاقم هم شده مثل بازار شام...نی نی که میاد بالا..کل دکور منو میاره پایین...آخه توی دکورم کلی اسباب بازی دارم...حالا شانس آوردم از عروسک میترسه....وگرنه بیچاره میشدم....اگه حوصلم بگیره آخر شب تمیز می کنم.

یعنی بیچارم میکنه ها...من اتاقم طبقه بالاست....وقتی میام پایین....بدو میزنه توی راهرو...با داد میگه:"خالههههه".....منم مدل خودش با داد میگم:"بلللللللللللللللله؟"...بهم میگه:"خاله بالا"....میپره توی بقلم.

هووی پرروم....دیروز میخواد بره بیرون....تو بقل بابام بود...منم رفتم بدرقش.....به من میگه:"قُل قُلی بای بای "!!!

بهش میگم...قُل قُلی من کیه؟...میگه:"ممنم"